Εντάξει, πάρτε με εκεί!
ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις